5G-routrar

Vi erbjuder kvalitativa och robusta nätverksroutar för högt ställda krav. Dessa routrar är framtagna för det snabba 5G, men fungerar även inom 3 och 4G nätverk. De flesta kan även kopplas mot fasta LAN/Fiber/bredband nätverk. En del av dem har fail-over-funktion och/eller lastbalansering. Läs mer om respektive produkts tekniska egenskaper och funktioner på respektive produktsida. Du är också välkommen att kontakta oss per telefon eller e-post.