Bättre mobiltäckning - Mobil-repeaters

Med en mobil-repeater kan du förstärka mobilsignaler inomhus i en lokal som har dålig täckning eller ingen alls. 

Tekniskt sätt går det till så att via en utomhusantenn "plockas" signalen in från närmaste mobilmast, signalen går sedan in via reapeatern som förstärker signalen och sprider den inomhus via en eller flera inomhusantenner. I paketen ingår oftast, 1 st repeater, 1 st utomhusantenn och 1 st inomhusantenn. Sedan kan ytterligare inomhusantenner, kablage och andra tillbehör köpas till separat.

OBS! Det krävs tillstånd från den operatör du har för att sätta upp en mobil-repeater. Vi hjälper dig med ansökningsblanketter.