Köpvillkor

Köpvillkor:


Priser och betalning

Alla varor anges med pris inklusive moms.
I kundvagnen kan du se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.

Betalningsvillkor anges i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.
Transportvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt transportsätt.

Garantier och service

Ljudboxen lämnar 12 månaders garanti på sitt ordinarie produktsortiment där så är tillämpligt.
Garantin gäller fel som är fabriksrelaterade, dvs vid yttre åverkan faller garantin. För förbrukningsartiklar gäller sex månaders garanti. Garantitiden räknas från leveransdatum.
Glöm ej att spara ditt kvitto!

Köp som konsument:
Handlar du som privatperson gäller alltid konsumentköplagen (www.konsumentkoplagen.se).
Reklamationsrätten gäller 3 år från ditt köp, enligt konsumentköplagen. För att reklamationsrätten skall gälla måste felet vara ursprungligt, dvs felet skall ha funnits i produkten från början. Om det mot förmodan uppkommer ett ursprungligt fel i din produkt kommer vi givetvis att hjälpa dig att få detta åtgärdat.


Köp via företag
Handlar du genom ett företag eller använder ett företagsnamn på kvittot, eller ett kreditkort utställt på ett företag  är det köplagen som gäller. Enligt köplagen har köparen 2 års reklamationsrätt. Länk till köplagen, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Koplag-1990931_sfs-1990-931/

Vid ett fel på din produkt ska du i första han skicka ett e-postmeddelande till [email protected]


Privat Policy - GDPR

När du handlar hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig.
Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter nedan


Leveranser

Leveranstiden anges i kundvagnen under respektive fraktsätt. Om en vara har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive vara.


Ej uthämtade paket

För paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 180:-


Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar (enligt distanshandelslagen). I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Du har inte ångerrätt om:
priset är beroende av finansmarknadens svängningar, varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avses även teknisk plombering.

När du utnyttjat din ångerrätt:
Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.


Returer

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig.

När du utnyttjat din ångerrätt ska du;

 • Ansöka om ett returnummer, via vår e-post.
 • Ange fakturanummer, artikelnummer, antal, felbeskrivning och önskad åtgärd. Det är ytterst viktigt, annars kommer ditt ärende inte att prioriteras.
  Returnumret är giltigt upp till 30 dagar efter utfärdandet.
  Varor  som ankommer till Ljudboxen omärkta eller utan giltigt returnummer returneras till avsändaren utan åtgärd. Returfrakt debiteras avsändaren.

  OBS! OM DU SKICKAR IN EN PRODUKT TILL Ljudboxen FÖR ÅTGÄRD OCH DENNA INTE UPPVISAR DE FEL NI UPPGIVIT, DEBITERAS NI EN TESTAVGIFT PÅ 250:- SAMT RETURFRAKT.

  Ljusboxen förbehåller sig rätten att avgöra huruvida en returnerad produkt skall repareras, ersättas av identisk, likvärdig produkt eller krediteras om garantiprodukten utgått ur sortimentet.

  För att undvika transportskador, skall originalemballage eller av transportören godkänt fraktemballage användas. OBS! TRANSPORTSKADOR FÖRORSAKADE AV BRISTFÄLLIGT EMBALLAGE INGÅR INTE I Ljusboxens GARANTIÅTAGANDE.

  OBS! UTFÄRDANDE AV RETURNUMMER INNEBÄR INTE ATT Ljudboxen GODKÄNT ER PRODUKT FÖR EVENTUELL ÅTGÄRD.

  Specialbeställda produkter kan inte returneras till oss.

  Utbyte av defekta produkter sker efter att den defekta produkten skickats till Ljudboxen och den angivna felbeskrivningen har kunnat bekräftas.

  Retur av trasiga produkter till oss sker på er bekostnad. Utbytta/reparerade varor skickas tillbaka till er på vår bekostnad.

  Förhandsutbyten tillhandahålles endast vid Dead-on-arrival  ( DOA).
  DOA skall anmälas inom 5 arbetsdagar från leveransdatum.

  Transportskador reklameras mot transportören.
 • Retur av felbeställd produkt
  Av er felbeställda varor till ett värde på eller under 300:- tar vi inte tillbaka.
  Av er felbeställda varor till ett värde över 301:- tar vi tillbaka men debiterar Er en felbeställningsavgift på 10% av värdet eller minst 250:-

  Produkter som returneras för kreditering skall vara komplett i felfritt originalemballage med alla tillbehör. Om så inte är fallet kommer varan att skickas tillbaks till avsändaren.
  Returfrakt kommer debiteras avsändaren.

  Retur ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. Annars kan krediteringen inte ske.
  Felbeställningar / Felleveranser skall reklameras inom 5 arbetsdagar från fakturadatum.
  Utnyttjandet av returnummer innebär att ovanstående villkor accepteras.
  om det gäller en vara: sända eller lämna tillbaka den till oss

Återbetalningsskyldighet:
Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.Privat Policy - GDPR


Hos oss handlar du tryggt och givetvis följer vi konsumentverkets och e-handelns rekommendationer och regler när det gäller ångerrätt, köp- och leveransvillkor. 


Dina uppgifter är trygga hos oss och nedan kan du läsa mer kring GDPR.

GDPR (General Data Protection Regulation) har medfört att vi har sett över hur vår verksamhet framöver hanterar era personuppgifter. Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy så att det blir lättare för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi gör det. 25 maj träder GDPR i kraft och vi vill därför försäkra dig om att vi hanterar dina personuppgifter enligt de nya direktiven. Vi använder din mail, och i de fall du angett ditt namn, för att skicka ut information gällande vår verksamhet. Du kan när som helst avbryta våra utskick genom att avregistrerar dig via en länk i våra utskick..

 

Vårt mailregister/nyhetsbrev används för att ge dig information om oss och vad vi har för aktuella erbjudanden. Vi hämtar informationen från vårt kundregister över kunder som köpt någon produkt av oss eller att du själv anmält intresse för att få vårt nyhetsbrev. Ingenting förändras egentligen i hur din information behandlas. Vi har alltid behandlat alla våra kunders uppgifter med stor integritet. Att skydda våra kunders personliga integritet är något vi både värnat

 

och värnar om på Ljudboxen.se och Secure & Wireless. Dock har vi förbättrat hur vi beskriver våra tillvägagångssätt och hur vi förklarar vilka alternativ du har när det

gäller att uppdatera, hantera, exportera och radera din data. Vi gör dessa uppdateringar eftersom GDPR (General Data Protection Regulation, Allmänna dataskyddsförordningen) börjar gälla i EU. GDPR har tagits fram för att integrera sekretesslagar från olika håll i Europa och innehåller finjusterade transparensregler för hur företag ska beskriva sin datahantering. Vi har nu gjort dessa nödvändiga uppdateringar i vår sekretesspolicy. Denna personuppgiftspolicy vänder sig till dig som kontaktar oss eller har kontakt med oss via telefon, email, webbsida eller på annat sätt lämnar sin personliga information till oss. Han

teringen av personuppgifterna följer EU:s data förordning (GDPR) som träder i kraft 25 maj 2018.

 

De uppgifter vi sparar sker på tre olika sätt:

1. Företag eller person som är eller varit kunder hos oss.

2. Företag eller person som anmält intresse för våra produkter

3. Företag eller person som anmält sig till vårt nyhetsbrev och våra erbjudanden

 

Vi sparar i dessa tre fall företagsnamn, personnamn, kontaktperson, fakturaadress, leveransadress, telefonnummer samt organisationsnummer (om det är ett företag)

alt personnummer (privatpersoner som driver företag) med full sekretess.

 

Ytterligare information samlas i avsedda register. Det kan gälla namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans-, betalnings- och inköpsinformation samt för garantiåtaganden.

.

Informationen används av oss för marknadsföring, leverans av produkter, som grund för statistik, produktutveckling och fakturering och för nyhetsbrev.

Personuppgifter kan lämnas till partners med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal (tex transportföretag för att utföra en leverans av våra produkter) och till myndigheter om de efterfrågas enligt lag eller genom myndighets beslut. Personuppgifter sparas alltid för visst ändamål och raderas bestämd tid efter att affärsrelationen har upphört eller att den registrerade återkallat sitt samtycke. Den registrerade kan också begära korrigering /radering av eventuella felaktiga upp gifter eller skriftligt begära ut information om de personuppgifter vi lagrat om personen. Detta sker skriftligt enligt rutin.

 

För att skydda personuppgifter har vi lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för hantering och överföring av personuppgifter, inklusive lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda sådana uppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, felaktig användning, ändring, otillåten spridning eller åtkomst samt alla andra olagliga former av bearbetning.

Ytterligare information och begäran om information om vår hantering av personuppgifter lämnas av Björn Ekengren, [email protected]Vi har följande sätt att betala och beställa:
Beställ på denna hemsida direkt och betala med kort (VISA, MasterCard, AmericanExpress med flera)
Via Paypal alternativt Klarna kan du också betala via faktura.


Tack för att du tittade in hos oss :)

Ljusboxen.se drivs av Secure & Wireless, som är ett företag som sedan 2006 erbjuder trådlösa lösningar och produkter till främst företag inom områdena data- och telekommunikation samt säkerhet.

Secure & Wireless har F-skatt nr, SE651202701901, organisationsnummer, 6512027019

Vill du veta mer om Secure & Wireless, titta in på 
www.sewi.se