NorthQ Electricity Meter Reader

1 175 kr

Vill du få kontroll över när du konsumerar mest el och få ett verktyg för att minska din förbrukning? Om dit svar är ja, så titta då närmare på NorthQ Electricity Meter Reader. Intuitiv mjukvara presenterar dina data på ett lättförståeligt sätt.

För att du ska kunna nyttja Electricity Meter måste den kopplas till en NorthQ-gateway (Q-Stick, Q-Gate, Q-Gate Pro)


Du kan också expandera ditt smarta hemautomatiserings system med  t.ex NorthQ's 

Q-Gas, Q-Plug eller andra tredjeparts Z-Wave enheter.