Netio 4 All - IP-styrd PDU 4 uttag inkl WIFI

3 400 kr


En av marknadens mest avancerade PDU / ställbara strömuttag.

Funktioner

 • 4 st individuellt ställbara strömuttag på upp till 8A per styck.
 • Inbyggd IP Watch Dog som kan pinga enheter och om de inte svarar så kan den starta om uttaget kopplar till den enheter. Perfekt för Webkameror, servrar, mediaspelare eller annan utrustning som man automatiskt vill kunna starta om om den inte längre svarar.
 • Inbyggd schemahantering för att schemalägga på/av.
 • Inbyggd LAN-port och inbyggd WiFi (Accesspunkt eller Client Mode)
 • Inbyggd mätning av strömförbrukning per uttag (momentan och ackumulerad).
 • Kontrolleras via Webbrowser eller mobilapp (kräver direkt IP access. Ej Cloudbaserad)
 • Lysdioder och tryckknappar för manuell kontroll och styrning

Den viktigaste funktionen i Netio 4 All är alla möjligheter till integration mot andra system.

Stöd för styrning/läsning via Telnet, ModBus, HTTP GET, SNMP, XML, JSON, SIP(VoIP) eller MQTT.

Så oavsett vilka system du har så kan du förmodligen styra strömuttagen från det systemet.

Detta gör att Netio 4-all kan kopplas till IoT-system (MQTT eller JSON), nätverksmontoreringssystem (SNMP), Webbaserade system (HTTP GET eller XML) eller kopplas till ett VoIP konto för att kunna styras via ett telefonsamtal.

Och om inte detta räcker som har den inbyggt Lua-skripting så att man kan bygga egna applikationer som kontrollerar extern data och styr uttagen baserat på detta. T.ex. kontrollera vädertjänster och aktivera ett uttag vid risk för frost.

Protokoll / API:er

 • Telnet (läs och styr)
 • ModBus (läs opch styr via industriella protokollet ModBus)
 • HTTP GET (läs och styr via vanliga "http get"-kommandon)
 • SNMP (koppla ditt serveröverkningssystem så det t.ex. kan montorera strömförbrukning på enheter och styra uttagen)
 • XML (Läs data eller styr uttagen via XML. Perfekt för webapplikationer som du vill koppla till Netio 4 All)
 • JSON (Vanligt inom IoT applikationer så du kan koppla Netio 4 All till dina IoT applikationer t.ex. NodeRED eller webbaserad IoT-tjänster)
 • MQTT (Vanligt inom IoT applikationer så du kan koppla Netio 4 All till dina IoT applikationer t.ex. NodeRED eller webbaserad IoT-tjänster)
 • SIP(VoIP) (Styr utgångar via ett telefonsamtal)

OBS! Fn beställningsvara, ca 10-14 dagars leveranstid