MobilePartners MPW2100-27T 3G Repeater

23 350 kr

MPW2100-27T  från MobilePartners är en professionell managerbar, bandselektiv 3G repeater speciellt framtagen för svenska krav och önskemål. Modell är anpassad för stora kontor på 1000 till 6000 m2. Den är programmerbar för att installatören skall kunna ändra frekvenser mellan olika operatörer. Dessutom möjlihet att konfigurera ett antal andra parametrar via mjukvara.

MPW2100-27T har inbyggd Uplink Sleep Mode eller s.k. Silent Mode som skyddar operatörens basstationer från brus/belastning när ingen bakom repeatern talar i telefon. D.v.s. repeatern stänger av signalen mot operatörens basstation när ingen trafik sker bakom repeatern. Detta sker på millisekunder. Detta är en funktion som oftast bara finns i kraftfullare och betydligt dyrare repeaters. Trots att detta är en kompetent repeatern har vi har valt att göra den enkel att installera. Operatör väljes via mjukvara i PC kopplad via USB-kabel..

Repeatern körs normalt i ett helautomatiskt läge som testar signalstyrkor och eventuellt signalläckage mellan inre och yttre antenner under uppstart för att ställa in repeatern och larma om den upptäcker potentiellt signalläckage som skulle kunna resultera i rundgång.
Ordentliga antennkontakter (N-typ) sitter skruvade i metallchassit för att kunna ansluta även grova kablar. 

Mjukvaror ingårKöp till antenner, kablar, splitters m.m. samt installation