Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar (enligt distanshandelslagen). I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

 

Du har inte ångerrätt om:
priset är beroende av finansmarknadens svängningar, varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avses även teknisk plombering.

 

När du utnyttjat din ångerrätt:
Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

 

Returer

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig.

 

När du utnyttjat din ångerrätt ska du;

1.     Ansöka om ett returnummer, via vår e-post.

2.     Ange fakturanummer, artikelnummer, antal, felbeskrivning och önskad åtgärd. Det är ytterst viktigt, annars kommer ditt ärende inte att prioriteras. 
Returnumret är giltigt upp till 30 dagar efter utfärdandet. 
Varor  som ankommer till Ljudboxen omärkta eller utan giltigt returnummer returneras till avsändaren utan åtgärd. Returfrakt debiteras avsändaren. 

OBS! OM DU SKICKAR IN EN PRODUKT TILL Ljudboxen FÖR ÅTGÄRD OCH DENNA INTE UPPVISAR DE FEL NI UPPGIVIT, DEBITERAS NI EN TESTAVGIFT PÅ 250:- SAMT RETURFRAKT. 

Ljusboxen förbehåller sig rätten att avgöra huruvida en returnerad produkt skall repareras, ersättas av identisk, likvärdig produkt eller krediteras om garantiprodukten utgått ur sortimentet. 

För att undvika transportskador, skall originalemballage eller av transportören godkänt fraktemballage användas. OBS! TRANSPORTSKADOR FÖRORSAKADE AV BRISTFÄLLIGT EMBALLAGE INGÅR INTE I Ljusboxens GARANTIÅTAGANDE. 

OBS! UTFÄRDANDE AV RETURNUMMER INNEBÄR INTE ATT Ljudboxen GODKÄNT ER PRODUKT FÖR EVENTUELL ÅTGÄRD. 

Specialbeställda produkter kan inte returneras till oss. 

Utbyte av defekta produkter sker efter att den defekta produkten skickats till Ljudboxen och den angivna felbeskrivningen har kunnat bekräftas. 

Retur av trasiga produkter till oss sker på er bekostnad. Utbytta/reparerade varor skickas tillbaka till er på vår bekostnad. 

Förhandsutbyten tillhandahålles endast vid Dead-on-arrival  ( DOA). DOA skall anmälas inom 5 arbetsdagar från leveransdatum. 

Transportskador reklameras mot transportören. 

3.     Retur av felbeställd produkt 
Av er felbeställda varor till ett värde på eller under 300:- tar vi inte tillbaka. 
Av er felbeställda varor till ett värde över 301:- tar vi tillbaka men debiterar Er en felbeställningsavgift på 10% av värdet eller minst 250:- 

Produkter som returneras för kreditering skall vara komplett i felfritt originalemballage med alla tillbehör. Om så inte är fallet kommer varan att skickas tillbaks till avsändaren. 
Returfrakt kommer debiteras avsändaren. 

Retur ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. Annars kan krediteringen inte ske. 
Felbeställningar / Felleveranser skall reklameras inom 5 arbetsdagar från fakturadatum. 
Utnyttjandet av returnummer innebär att ovanstående villkor accepteras.
om det gäller en vara: sända eller lämna tillbaka den till oss

Återbetalningsskyldighet:
Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror